SEVEn - Středisko efektivního využívání energie - kampaň na podporu ELI (inzerce, TV spot, billboardy, stánek)
Zlatá pecka 2001