Dell - výrobce počítačů - nárazové kampaně
Zlatá pecka 1998