ČESKÝ TELECOM - divize telefonní automaty - nárazové kampaně