AuTec - importér vozů BMW - celoroční kampaně
Zlatá pecka 1999
Zlatý štoček 1999
Zlatá pecka 2000